Site ‘Cohousing De Klijte’ volledig geïntegreerd in een waardevol landschap:
Het wordt geen park of siertuin. Het gaat over het opwaarderen van de huidige weide en deze te laten aansluiten op de reeds aanwezige natuurrijkdom. Er zal gestreefd worden naar ecologische agrarische vergroening door mee te werken met de natuur. Hierbij willen we de biodiversiteit versterken met gemengde hagen, uitbreiding van de bestaande boszone op de heuvelrug, integreren van klimaat robuuste beplanting die tegen extreme weersveranderingen kan, zowel nat als droog. Bijenvriendelijke bloemrijke graslanden met daartussen extensief maaibeheer als aanzet voor het natuurlijk bijenhouden op de site. Gezamenlijk beheer van een ecologische moestuin. Gecontroleerde extensieve begrazing van neerhofdieren. Aanleg van takkenwallen, nestkasten, insectenhotels voor broed -en schuilplaatsen. Lokaal waterbehoud door creatie van natte natuur met aandacht voor infiltratiemogelijkheden door swales, wadi’s en een amfibie-poel.

https://cohousingdeklijte.weebly.com